Bravo BOULEVARD

Bravo Boulevard is een hechte gemeenschap van organisaties, ondernemers en sympathisanten die elkaar vinden in een netwerk waar elk zijn bijdrage levert om onze samenleving beter te maken. 

Bravo Boulevard organiseert eigen events en activiteiten, maar coacht ook anderen in het opzetten van activiteiten binnen hun eigen leefwereld. Een positieve bijdrage aan onze samenleving staat altijd aan de basis van een samenwerking.

Be BETTER, BE Bravo Boulevard

Gewoon GAAN

Gewoon GAAN

Gewoon GAAN, een wandeling  waarbij de jongeren en hun gezinnen, maar ook doorverwijzers en beleidsmakers zowel letterlijk als figuurlijk hun steentje kunnen bijdragen. Tijdens de wandeling zullen de deelnemers op verschillende manieren geïnformeerd en geïnspireerd worden.
BB

Bravo BLVD

Bravo BLVD is een muzikaal en culinair netwerkevent met als doel sociale projecten in de regio financieel te ondersteunen en onder de aandacht te brengen.

Het festival wordt georganiseerd door een breed partnership.

Exposure

Ondanks de lockdown en de annulatie van ons jaarlijks event, zijn we er toch in geslaagd de nodige middelen bijeen te brengen om dit bijzondere project te verwezenlijken. Een samenwerking tussen Bravo Boulevard, LUCA School of Arts Genk & Sint-Franciscusziekenhuis.